Rejestracja akcji Las Vegan’s S.A.

Dziękujemy za zakup akcji Las Vegan’s S.A. Jesteśmy w trakcie realizacji tego wspaniałego projektu, a sprawy posuwają się naprzód!

Jednocześnie mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które nie dokończyły jeszcze formalności związanych z rejestracją akcji w Rejestrze Akcjonariuszy. Na szczęście proces został już dość mocno uproszczony, a dokumenty dostarczane są bezpośrednio do DM Navigator.  

Przypominamy również, że rejestracja akcji jest konieczna, aby w przyszłości móc rozporządzać akcjami, czyli np. je sprzedać.

W skrócie proces sprowadza się to do dostarczenia dwóch dokumentów do Domu Maklerskiego Navigator.

 1. Ankieta GIIF
 2. Formularz rejestracji

Na stronie DM Navigator https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-wzory-dokumentow/ można znaleźć wzory obu powyższych dokumentów, czyli odpowiednio:

 1. DMN_Ankieta GIIF – os. fizyczna
 2. DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online – os. fizyczna

Należy je pobrać i wypełnić. Dane spółki Las Vegan’s poniżej:

Las Vegan’s S.A.
ul. Ludowa 14
05-092 Łomianki
KRS: 0000866580
NIP: 1182215496
Regon: 387435028

Do ankiety GIIF konieczne jest dołączenie skanu dwóch dokumentów tożsamości – dowodu osobistego i drugiego (np. paszportu lub prawa jazdy). Skan/ksero dokumentów mogą zostać przekreślone. Wymazane mogą być wszystkie pola poza:

 • imię 
 • nazwisko
 • adres zamieszkania
 • pesel lub data urodzenia
 • obywatelstwo
 • seria i nr dokumentu

Na kopii dokumentu może widnieć dopisek “Kopia dla Domu Maklerskiego Navigator”.

Osoby, które nie chcą przesyłać kopii dokumentów tożsamości, mogą skorzystać z opcji wideoweryfikacji. Aby tego dokonać, należy umawiać się bezpośrednio z DM Navigator poprzez email rejestr@dmnavigator.pl

Wszystkie dokumenty należy albo

 1. Zeskanować do pliku PDF i podpisać elektronicznie, np. zgodnie z instrukcją widoczną tutaj

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Podpisany dokument należy przesłać na adres email: rejestr@dmnavigator.pl

albo

 • Podpisać tradycyjnie w wyznaczonych miejscach oraz parafować każdą stronę wraz z załącznikami.
 • Przesłać listem poleconym lub kurierem na adres:

Dom Maklerski Navigator
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Zachęcamy do dopełnienia formalności. Gdyby coś było niejasne – służymy pomocą.