Przyk?adowa strona. Strony s? inne ni? wpisy na blogu, poniewa? nie tylko znajduj? si? zawsze w jednym miejscu, ale tak?e pojawiaj? si? w menu witryny (w wi?kszo?ci motywów). Wi?kszo?? u?ytkowników zaczyna od strony z informacjami o sobie, która zapozna ich przed odwiedzaj?cymi witryn?. Taka strona mo?e zawiera? na przyk?ad tak? tre??:

Cze??! Za dnia jestem kurierem rowerowym, noc? próbuj? swoich si? w aktorstwie, a to jest moja witryna. Mieszkam w Krakowie, mam wspania?ego psa który wabi si? Reks i lubi? piña colad? (oraz spacery, gdy pada deszcz).

…albo co? takiego:

Firma XYZ Doohickey zosta?a za?o?ona w 1971 roku i od tamtej pory dostarcza spo?ecze?stwu dobrej jako?ci gad?ety. Znajduj?ca si? w Gotham City XYZ zatrudnia ponad 2000 osób i robi niesamowite rzeczy dla spo?eczno?ci Gotham.

Jako nowy u?ytkownik WordPressa, powiniene? przej?? do swojego kokpitu aby usun?? t? stron? i stworzy? nowe z w?asn? tre?ci?. Dobrej zabawy!