Rejestracja akcji Las Vegan’s S.A.
uproszczone zasady i wideoweryfikacja

Jeszcze raz dziękujemy za zakup akcji Las Vegan’s S.A.
Jesteśmy w trakcie realizacji tego wspaniałego projektu,
a sprawy posuwają się naprzód!

Jednocześnie mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które nie dokończyły jeszcze formalności związanych z rejestracją akcji w Rejestrze Akcjonariuszy. Na szczęście proces został już dość mocno uproszczony, a dokumenty dostarczane są bezpośrednio do DM Navigator.

Przypominamy również, że rejestracja akcji jest konieczna, aby w przyszłości móc rozporządzać akcjami,

czyli np. je sprzedać.

W skrócie proces sprowadza się to do dostarczenia dwóch dokumentów do Domu Maklerskiego Navigator.
1. Ankieta GIIF
2. Formularz rejestracji

Na stronie DM Navigator https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-wzory-dokumentow/
można znaleźć wzory obu powyższych dokumentów, czyli odpowiednio:
1. DMN_Ankieta GIIF – os. fizyczna
2. DMN_formularz rejestracji akcjonariusza w systemie online – os. fizyczna

Należy je pobrać i wypełnić. Dane spółki Las Vegan’s poniżej:

Las Vegan’s S.A.
ul. Ludowa 14
05-092 Łomianki
KRS: 0000866580
NIP: 1182215496
Regon: 387435028

Do ankiety GIIF konieczne jest dołączenie skanu dwóch dokumentów tożsamości – dowodu osobistego
i drugiego (np. paszportu lub prawa jazdy). Skan/ksero dokumentów mogą zostać przekreślone. Wymazane mogą być wszystkie pola poza:
– imię 
– nazwisko
– adres zamieszkania
– pesel lub data urodzenia
– obywatelstwo
– seria i nr dokumentu

Na kopii dokumentu może widnieć dopisek „Kopia dla Domu Maklerskiego Navigator”.

Osoby, które nie chcą przesyłać kopii dokumentów tożsamości, mogą skorzystać z opcji wideoweryfikacji.

Aby tego dokonać, należy umawiać się bezpośrednio z DM Navigator poprzez email rejestr@dmnavigator.pl

Wszystkie dokumenty należy albo
1. Zeskanować do pliku PDF i podpisać elektronicznie, np. zgodnie z instrukcją widoczną tutaj
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Podpisany dokument należy przesłać na adres email: rejestr@dmnavigator.pl
albo
2. Podpisać tradycyjnie w wyznaczonych miejscach oraz parafować każdą stronę wraz z załącznikami.

Przesłać listem poleconym lub kurierem na adres:
Dom Maklerski Navigator
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Zachęcamy do dopełnienia formalności. Gdyby coś było niejasne – służymy pomocą.