DISCOVER OUR GREAT VEGAN CHOCOLATES!

Vegan 39% coconut - Mylk chocolate

We conducted some consumer tests that produced a highly desirable result. Namely, a vegan chocolate bar that is reminiscent of a classic, milk chocolate bars in regards to taste and texture, but infused with fine ingredients and coconut pulp extracts… instead of using standard, dairy milk. This natural blend is a taste so velvety and divine- as the coconut extract mixes splendidly with the chocolate.
Podstawowa tabliczka, któr? stworzyli?my w oparciu o konkret. Oparli?my si? na serii testów konsumenckich, czego wynikiem jest w?a?nie ona: wega?ska, czekoladowa tabliczka, przypominaj?ca smakiem i struktur? klasyczn?, mleczn? czekolad?.   Jako zast?pnika klasycznego mleka, u?yli?my sk?adników pochodz?cych z mi??szu kokosa, które sprawiaj?, ?e zaraz po spotkaniu z aksamitn? i delikatn? czekolad?, wyczujesz kokosowe zwie?czenie smakowych dozna?.

Vegan 43% mylk chocolate & raspberry

Nothing goes so well with the taste of chocolate as the unmistakable raspberry! Nothing goes as well with the delightful taste of chocolate like the unmistakable raspberry! We specifically chose raspberries for the mix because they harmonize so perfectly with our taste buds in a symphony of sweetness. And instead of traditional, cow/dairy milk, we use a tastier, milk substitute instead- created from both coconut and oats. The aromatic raspberry—reminiscent of a carefree summer day, mixed with our dreamy chocolate… is heavenly.
Nothing goes so well with the taste of chocolate as the unmistakable raspberry! Nothing goes as well with the delightful taste of chocolate like the unmistakable raspberry! We specifically chose raspberries for the mix because they harmonize so perfectly with our taste buds in a symphony of sweetness. And instead of traditional, cow/dairy milk, we use a tastier, milk substitute instead- created from both coconut and oats. The aromatic raspberry—reminiscent of a carefree summer day, mixed with our dreamy chocolate… is heavenly.

Vegan 43% mylk chocolate
& forrest fruits

If there is one all-encompassing, defining word associated with all Las Vegan products it is „Nature“. In this bar, we created something truly special… a combination of raspberry, blueberry, blackcurrant with other top ingredients that incorporates the finest cocoa beans. The result is an exceptional, delicious mix that’s sweet and velvety, yet wild and appealing. And instead of traditional, cow/dairy milk, we utilized a tastier, milk substitute instead- created from both coconut and oats.

W Las Vegan?s nie mo?e zabrakn?? tego, co bazowe ? lasu. Postanowili?my stworzy? tabliczk?, któr? uzupe?ni? owoce le?ne. Malina, jagoda i czarna porzeczka zespoli?y si? z ziarnem kakaowca i pozosta?ymi sk?adnikami. Dzi?ki temu otrzymali?my nietuzinkowe po??czenie tego, co s?odkie i aksamitne, z tym, co lekko dzikie i poci?gaj?ce. W tej tabliczce klasyczne mleko zast?pili?my zast?pnikami pochodz?cymi z owsa i kokosa.

Vegan 39% halzenut ? mylk chocolate

Everyone knows that chocolate and nuts make the perfect duo. That’s why the great Las Vegan’s collection includes the delicous Hazelnut bar. Our bar combines a delightful mix of nuts, cocoa beans and other natural, fine ingredients that are carefully ground and mashed into a smooth, delicious mass. All of our ingredients are plant-based, of course, and we utilize a combination of oats and coconut in our finalized, magical product that is impossible to resist.

Orzech i czekolada to duet idealny.
Nie mog?o zabrakn?? go tak?e
w czekoladowej kolekcji Las Vegan?s.
Nasza tabliczka to orzechy zespolone
z ziarnami kakaowca i pozosta?ymi
sk?adnikami. Wszystko starannie roztarte
na g?adk?, smakowit? mas?.
Wszystkie sk?adniki s? pochodzenia
ro?linnego, a solidna porcja owsa i kokosa
sprawi?y, ?e wyruszasz na spotkanie
z delikatnym, unikalnym smakiem,
od którego trudno si? oderwa?.

Vegan 70% dark chocolate & cocoa nibs

„Dark, bitter and deep“ doesn’t just describe great Russian novelists… but our incredible 70% Dark Chocolate Bar with Cocoa nibs. This bar will delight you with its tart and pleasant taste, compounded by the sprinking of nibs—chunks of delicious, freshly, roasted cocoa.
„Dark, bitter and deep“ doesn’t just describe great Russian novelists… but our incredible 70% Dark Chocolate Bar with Cocoa nibs. This bar will delight you with its tart and pleasant taste, compounded by the sprinking of nibs—chunks of delicious, freshly, roasted cocoa.
Please consider our other, great products:
Fruits, nuts, almonds and cocoa beans in chocolate.
All vegan, of course!

Poznaj tak?e inne nasze wyroby:
owoce, orzechy, migda?y
i ziarno kakao w czekoladzie,
oczywi?cie wega?skiej!

You no longer have to search and compromise.
You will get a product that meets your expectations - vegan chocolate
that we vouch for from seed to bar.
You no longer have to search and compromise.
You will get a product that meets your expectations - vegan chocolate
that we vouch for from seed to bar.
Plant-based & plastic-free
Please consider our other, great products: Fruits, nuts, almonds and cocoa beans in chocolate.
All vegan, of course!

Poznaj tak?e inne nasze wyroby:
owoce, orzechy, migda?y
i ziarno kakao w czekoladzie,
oczywi?cie wega?skiej!

Nie musisz ju? szuka? i chodzi? na kompromisy.
Dostaniesz produkt, który spe?ni Twoje oczekiwania ?
czekolad? wega?sk?, za któr? r?czymy od ziarna do tabliczki.

You no longer have to search and compromise.
You will get a product that meets your expectations - vegan chocolate
that we vouch for from seed to bar.
Plant-based & plastic-free

vegan mylk chocolate
COATED WHITE Mullberries

vegan mylk chocolate
COATED CRANBERRIES

vegan mylk chocolate
coated HAZELNUTs

vegan mylk chocolate
COATED COCOA BEANS

Our catalogue